Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

Szanowna/y Pani/ Panie,

W dniu 25 maja 2018 roku w życie weszło Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, nazywane RODO. Nowe prawo wprowadza dla podmiotów gospodarczych zasady postępowania z danymi osobowymi klientów, pracowników oraz innych osób.

 1. Pana/ Pani dane osobowe przetwarzaja: Technico Facility Engineering sp. z o.o. (adres Plac Przymierza 6, 03-944 Warszawa, numer KRS: 0000145329, NIP: 5222675474, REGON: 015314511, telefon: +48 22 812 72 42).
 2. Cele przetwarzania danych osobowych: Pana/ Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w celu świadczenia usług prawnych, doradztwa podatkowego, usług księgowości oraz w celu wykonywania czynności administracyjnych przed organami w Polsce.
 3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: podstawą prawną przetwarzania Pana/ Pani danych osobowych jest zawarta z nami umowa, realizacja naszych prawnie uzasadnionych celów, ciążący na nas obowiązek prawny lub Pana/ Pani zgoda. Pana/ Pani zgoda może być cofnięta lub udzielona na piśmie lub poprzez przesłanie do nas maila na adres: office@technico.pl zawierającego formułę: ‘Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych przez Technico’.
 4. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych: pozyskane od Pana/ Pani dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe, dane wynikające z dokumentów urzędowych w aktach Pani/ Pana spraw, dane konieczne do realizacji czynności administracyjnych określonych w punkcie 2.
 5. Forma i czas przetwarzania danych osobowych: Pana/ Pani dane osobowe będą przetwarzane w formie elektronicznej lub papierowej.
 6. Okres przechowywania danych osobowych: Pana/ Pani dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji celów.
 7. Przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim: w konkretnych przypadkach Pani/ Pana dane mogą być przekazywane do podmiotów trzecich, jeżeli będzie to uzasadnione naturą pani/pana zlecenia, o czym każdorazowo zostanie Pani/ Pan poinformowana (y). Nie przekazujemy danych osobowych Państwa dotyczących poza Europejski Obszar Gospodarczy, chyba że Państwa zlecenie obejmuje konieczność przekazywania tych danych, o czym zostaniecie Państwo każdorazowo poinformowani.
 8. Przysługujące prawa. Ma Pani/ Pan prawo do: żądania od nas dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących przez nas zgromadzonych, żądania od nas sprostowania danych osobowych Państwa dotyczących przez nas zgromadzonych, żądania od nas usunięcia danych osobowych Państwa dotyczących przez nas zgromadzonych, żądania od nas ograniczenia przetwarzania danych osobowych Państwa dotyczących przez nas zgromadzonych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych Państwa dotyczących, wycofania zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych Państwa dotyczących przez nas zgromadzonych, przenoszenia danych osobowych Państwa dotyczących, wniesienia skargi do organu nadzorczego. Państwa uprawnienia mogą być realizowane mailowo pod adresem office@technico.pl, telefonicznie pod numerem +48 22 812 72 42 lub pisemnie pod adresem ul. Plac Przymierza 6, 03-944 Warszawa.

Polityka cookies

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator technico.pl.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) np.:
  w przeglądarce Internet Explorer
  w przeglądarce Mozilla Firefox
  w przeglądarce Chrome
  w przeglądarce Safari
  w przeglądarce Opera
 7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem partnerów.
 9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.